Group Exhibitions

Kuenstler im Kreis Dueren

Thomas Kellner: “Kuenstler im Kreis Dueren 1996“, Leopold Hoesch Museum Dueren

Kuenstler im Kreis Dueren
August 23 - September 1, 1996
Leopold-Hoesch-Museum und Kreiparkasse Dueren, Germany

 

Participating artists:Volker Saul, Klaus Dauven, Herb Schiffer, Herbert Falken, Walter Dohmen, Thomas Kellner, a.o.